top of page

Uw kinderen inschrijven op de chiro?

Stap 1: Vul het bovenstaande inschrijvingsformulier in per kind!

Stap 2: Stort het lidgeld van 25 euro per lid op het rekeningnummer; 

BE52 0016 0794 0809

bottom of page